Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Calycanthaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lạp mai
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Calycanthaceae Lindl. 1819

Thân bụi hoặc gỗ nhỏ, Lá đơn mọc đối không có lá kèm

Đặc trưng bởi có ống hoa hình chén, bao ho gồm nhiều phiến xếp lợp lên nhau, nhị nhiều, xếp thành hai hàng ở trên miệng ống hoa nhưng chỉ những chiếc vòng trong hữu thụ, bao phấn mở dọc

Trên thế giới có 2 chi, 5 loài, phân bố ở Trung Hoa và Bắc Mỹ

Việt Nam có 1 chi 1 loài là Chimonanthus pracecox

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales

CÁC CHI
Chimonanthus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023