Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Cannabaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cần xa (Gai mèo)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cannabaceae Endl. 1837

Cây leo thảo, thân ráp. Lá chia thuỳ chân vịt, mọc cách (mọc đối với loài cây trồng), có lá kèm.

Cụm hoa xim, Hoa đơn tính khác gốc.

Quả bế.

Thế giới có 2 - 3 / 4, phân bố ở Bắc bán cầu, chủ yếu vùng ôn đới.

Ở Việt Nam có 1 - 3 chi, 3 loài

Phân loại: Họ này được một số tác giả đặt trong Moraceae

Giá trị kinh tế: Làm thuốc , lấy sợi, hạt ăn, có một thứ gọi là “Cần xa” (Cannabis sativa).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales

CÁC CHI
Cannabis
Humulopsis
Humulus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024