Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Carlemanniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Họ Ngân hoa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Carlemanniaceae Airy Shaw 1965

Cây thảo hay cây nhỡ thấp, có lá cân hay không cân đối. Cụm hoa chùy hay chùm. Đài có 4 thùy. Tràng hoa hình ống với 4 - 5 thùy. Nhị đính trên ống tràng. Quả nang.

Họ này có một số đặc điểm giống họ Cà phê như ở cấu trúc của hạt phấn, nhưng cũng có đặc điểm giống họ Kim ngân như có lông tuyến dạng đầu.

Gồm 2 chi với 5 loài phân bố từ Đông Himalaya, Bắc Mianma, Tây  Nam Trung  Quốc, Lào, Bắc Việt Nam đến Xumatra

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales

CÁC CHI
Carlemannia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024