Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Carya
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chò đãi, Mạy châu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CARYA Nutt.

[Tên Hy Lạp của cây, từ chữ karyon: quả hồ đào]

Cây gỗ lớn có lá kép lông chim khác với hồ đào (hay cây óc chó) bởi các đuôi sóc đực tập hợp thành nhóm 3 và với hạch có vỏ mở thành 4 van.

Gồm 17 loài của Đông Bắc châu Mỹ tới Trung Mỹ, một số ít ở Đông Á.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Juglandales
Họ: Juglandaceae

CÁC LOÀI
Carya poilanei
Carya sinensis
Carya tonkinensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023