Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Caryodaphnopsis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cà lồ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CARYODAPHNOPSIS Airy Shaw

[Từ tên chi Caryodaphne và opsis: giống như]

Cây gỗ thường xanh. Lá mọc so le, sít nhau ở ngọn các nhánh; gân chính 3, hai gân dưới đạt đến 2/3 chiều dài của phiến; gân bên 3 - 4 đôi xuất phát từ phía giữa phiến trở lên.

Cụm hoa chùy ở nách lá về phía ngọn các nhánh. Hoa lưỡng tính. Bao hoa thành ống ngắn dạng đấu, thùy 6, 3 thùy ngoài hơi nhỏ hơn. Nhị 9, 3 nhị vòng trong có 2 tuyến, nhị lép mảnh, dạng nón. Nhụy có bầu thụt vào trong, đầu nhụy nhỏ, hình khiên.

Quả mọng hình bầu dục hay thuôn hình trứng, trên cuống to.

Gồm 7 loài ở Trung Quốc, Việt Nam, Philippin và Calimantan.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Lauraceae

CÁC LOÀI
Caryodaphnopsis baviensis
Caryodaphnopsis bilocellata
Caryodaphnopsis metallica
Caryodaphnopsis poilanei
Caryodaphnopsis tonkinensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023