Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Caryota
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đùng đình, Móc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CARYOTA L.

Cây gỗ mọc thẳng đứng, gần gũi với cây cau, có kích thước trung bình, mọc thành cụm. Lá hai lần lông chim, nhiều, to, lá chét dạng nêm, thường có răng ở đầu, hoặc lá bị chia cắt nhiều. Hoa đơn tính có hoa đực và hoa cái tập trung trên những bông mo dài và thòng. Quả nhỏ, hình cầu có 1 hay 2 hạt.

Cây có thân thường chết sau khi quả chín, nhưng nhờ các thân bồ nằm dưới đất đâm tược và truyền bá tiếp.

Gồm có 12 loài của vùng Ấn Độ - Mã Lai cho tới Ôxtrâylia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Arecales
Họ: Arecaceae

CÁC LOÀI
Caryota bacsonensis
Caryota mitis
Caryota monostachya
Caryota rumphiana
Caryota sympetala
Caryota urens

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023