Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Cassine
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Du mộc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CASSINE L.

Cây gỗ trung bình hoặc lớn. Lá mọc đối. Cụm hoa xim lưỡng phân. Bầu 2 ô. Quả hạch không mở.

Gồm đến 80 loài ở các vùng nóng.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales
Họ: Celastraceae

CÁC LOÀI
Cassine glauca

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023