Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Castanopsis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dẻ gai, Cà ổi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CASTANOPSIS (D.Don) Spach

[Từ chữ Hy Lạp kastaneon: cây dẻ và opsis: giống như; như cây Dẻ]

Cây gỗ hay cây nhỡ. Lá tồn tại, nguyên hay có răng, không chia thùy. Đuôi sóc đực và cái thường phân biệt, có khi đuôi sóc lưỡng tính, các đuôi sóc đực mọc đứng, có hoa thường tụ họp lại. Đuôi sóc cái ngắn hay dài.

Hoa đực có bao hoa dính nhau ở gốc; nhị 12 hay ít hơn; chỉ nhị dài, bao phấn nhỏ, có khi có bầu thô sơ. Hoa cái riêng rẽ hay dính thành nhóm 3. Bao hoa nhỏ, chia thùy. Bao chung thường chỉ dính với gốc của vỏ quả ngoài và bao hoàn toàn lấy quả bởi một đấu không cân so với trục dọc, có gai đơn hay phân nhánh và những vùng dày, thường khúc khuỷu, song song. Bầu có 3 ô, mỗi ô có 2 noãn; vòi nhụy 3, ít khi 4, mang đầu nhụy ở đỉnh. Quả chín sau 2 năm, 1 đến nhiều trong mỗi đấu, có vỏ quả rất dày và hóa gỗ hoặc mỏng, bao hoàn toàn bởi đấu và thường dính với đấu.

Có khoảng 110 loài ở châu Á và Bắc Mỹ.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023