Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Cayratia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chìa vôi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Trên thế giới, chi Cayratia Juss. thuộc họ Nho - Vitaceae Juss. có khoảng 60 loài, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới châu Phi, châu á, các đảo Thái Bình Dương tới châu Đại Dương [8,11]. Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, ở Việt Nam, chi này hiện biết có 12 loài, phân bố khắp cả nước, trong đó có 3 loài được ghi nhận là đặc hữu của Việt Nam .

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Vitales
Họ: Vitaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023