Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Centrolepidaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trung lân
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Centrolepidaceae Endl. 1836

Gần gũi với họ Chanh lương - Restionaceae.

Cỏ nhiều năm, có rễ chùm.

Hoa trần, đơn tính cùng gốc (thường tạo thành hoa lưỡng tính giả). Hoa đực chỉ gồm có 1 nhị, hoa cái có nhụy rất chuyên hóa và nhụy rất thoái hóa, có 3 lá noãn nhưng thường là đơn số giả

Thế giới có 6 chi, 40 loài, phan bố chủ yếu ở châu Úc, Đông Nam Á và Nam Mỹ

Việt Nam có 1 chi, 2 loài

 

Centrolepidaceae is a botanical name for a family of flowering plants. Such a family has been recognized by most taxonomists.

The APG II system, of 2003 (unchanged from the APG system, 1998), also recognises such a family, and assigns it to the order Poales in the clade commelinids in the monocots.

The family is now regarded as containing three genera, Aphelia, Centrolepis, and Gaimardia,[1] with about 35 species total, found in Australia, New Zealand, southern South America and Southeast Asia.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales

CÁC CHI
Aphelia
Centrolepis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024