Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Ceratophyllaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rong đuôi chó (Kim ngư)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Ceratophyllaceae Gray 1821

Cây thảo thuỷ tinh, lơ lửng trong nước. Lá hẹp, mọc đối hay như vòng, phiến chẻ 2 ra 3 - 4 lần thành những đoạn như sợi chỉ, trông tựa như nhiều lá mọc vòng.

Hoa bé không cuống, đơn độc ở nách lá.

Quả bế mang vòi ở đỉnh, gốc có 2 sừng.

Thế giới có 1 chi, 6 loài, phân bố hầu như khắp thế giới, ở các môi trường nước ngọt .

Ở Việt Nam có 2 loài

Giá trị kinh tế: Làm nơi sống và để bảo vệ cá nhất là cá cảnh (Ceratophyllum demesrum).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Nymphaeales

CÁC CHI
Ceratophyllum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024