Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Ceratophyllum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rong đuôi chó
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGViệt Nam có loài Rong đuôi chó - Ceratophyllum demesrum nuôi trong bể cá cảnh

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Nymphaeales
Họ: Ceratophyllaceae

CÁC LOÀI
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum submersum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024