Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Chloranthaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa sói
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Thân cỏ hoặc bụi nhỏ, thường thân đốt. Lá đơn mọc đối, có lá kèm.

Hoa trần. Rất đặc trưng bởi có hoa lưỡng tính giả: những hoa đực trần dính vào bên các hoa cái ( hoa cái có đài tiêu giảm hoặc đôi khi 3 răng, bầu hạ) cùng nhau tạo thành một bông; bộ nhị gồm ba chiếc dính với nhau thành phiến xẻ thùy mang bố đôi túi phấn [trong đó thùy giữa mang hai đôi (mỗi bao phấn hai ô) còn các thùy bên chỉ có 1 đôi (mỗi bao phấn 1 ô)].

Thế giới có 5 chi và 75 loài phân bố ở Nam, Đông và Đông Nam châu Á, New Zealand, một ít ở châu Mỹ.

Ở Việt Nam có 3 chi và 6 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales

CÁC CHI
Chloranthus
Hedyosmum
Sarcaudra

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024