Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Christia pierrei (Schindl.) Ohashi
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đậu cánh dơi pierre; Lương thảo pierre; kiết thảo pierre
Tên khác: Lourea pierrei Schindl.; L. translucida Schindl.; Christia translucida (Schindl.) Ohashi;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Christia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023