Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Chrysoaflagellaphyceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tảo vàng ánh lông roi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Tản là tế bào trãn sống trong các tập đoàn palmella, là dạng hạt có vách tế bào sống đơn độc hay sống thành tập đoàn, một số có dạng sợi hay dạng bản. Trong chu trình sống không có giai đoạn chuyển động. Khi sinh sản có thể hình thành dạng amíp. Bộ  Chrysococcales có tản là các tế bào trãn sống thành tập đoàn dạng palmella; bộ Rhizochrysidales có tản dạng rễ sống đơn độc hay sống thành tập đoàn, trãn hay có vỏ cửng; Stichogloeales có tản dạng hạt, có vách tế bào, sống đơn độc hay sống thành tập đoàn; Phaeoplacales có tản dạng sợi hay dạng băn, có vách tế bào.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Chrysophyta

CÁC BỘ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024