Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Cornales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hà bá
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Sơn thù du (danh pháp khoa học: Cornales) là một bộ trong thực vật có hoa và là bộ cơ bản trong phân nhóm Cúc, tạo thành một phần của thực vật hai lá mầm. Trong phân loại của APG thì bộ này bao gồm 7 họ, 51 chi và 590 loài như sau:

    * Họ Cornaceae (họ sơn thù du)
    * Họ Curtisiaceae
    * Họ Grubbiaceae
    * Họ Hydrangeaceae (họ tú cầu, tử dương hay bát tiên)
    * Họ Hydrostachyaceae
    * Họ Loasaceae
    * Họ Nyssaceae (họ lam quả)

Trong hệ thống Cronquist cũ thì bộ này chứa các họ Cornaceae, Garryaceae và Alangiaceae và được đặt trong phân nhóm Hoa hồng.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Alangiaceae
Apiaceae
Araliaceae
Aucubaceae
Cornaceae
Davidiaceae
Helwingiaceae
Mastixiaceae
Nyssaceae
Torricelliaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024