Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Crassulaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bỏng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Crassulaceae DC. 1805

Thường là cỏ sống dai, cây thảo mọng nước, nhẵn hoặc cây bụi thấp và nạc. Lá mọc so le, đôi khi mọc đối hay dính liền, không có lá kèm.

Hoa thường lưỡng tính, đều. Đài có 3 - 5, ít khi 6 - 30 phần, với lá đài đôi khi dính thành đài chẻ tư. Cụm hoa xim, chùm hay bông. Hoa đều, mẫu 4 hoặc 5 thường lưỡng tính. Cánh hoa bằng số lượng lá đài, có khi dính ở gốc. 5 - 20 nhị, ít khi 3 - 7, hay nhiều hơn, đính trên đài hay dính với tràng khi hoa cánh hợp. Lá noãn rời, có số lượng bằng số cánh hoa, 1 ô, rời hay dính ở phía dưới, và kèm theo những vẩy nhỏ phẳng ở gốc, vòi đơn. Quả phức, gồm nhiều quả đại 1 ô, nhiều noãn, mở bởi một khe trên đường nối trong và cùng dính với nhau nhiều hay ít ở gốc, ít khi lá noãn rời hợp thành bầu nhiều ô; hạt có phôi nhũ nạc .Quả hạt mở theo đường hàn ở bụng

Thế giới có 35 chi và 1450 loài, phân bố ở Toàn cầu tập trung Nam Phi

Việt Nam có 4 chi, hơn 10 loài

Phân loại: Gồm nhóm số nhị bằng lá đài và cánh tràng, lá mọc đối và nhóm có số nhị gấp đôi cánh tràng và lá cách hay mọc đối. Họ này gần với Saxifragaceae. Gồm 35 - 37 chi với 1450 loài, phân bố rộng nhưng chủ yếu ở vùng ấm khô, nhất là Nam Phi.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh (Kalanchoe pinnata, K. integra, K. blossfiel, K.diana).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales

CÁC CHI
Echeveria
Kalanchoe
Rhodiola
Sedum
Sinocrassula

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024