Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Crypteroniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lôi (Tim bầu)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Crypteroniaceae A. DC. 1868

Cây gỗ, thân có cành vuông. Lá kép mọc đối có lá kèm thoái hóa.

Hoa nhỏ, đều, thường đa tính khác gốc, không có cánh hoa, lá đài 4-5, hợp thành ống, nhị đồng số, xen kẽ với thùy đài và dính vào ống đài. Bao phấn xẻ đôi, không có triền, lá noãn 2 hợp thành bầu thượng 2 ô, vòi đơn, lá noãn nhiều.

Quả nang chẻ ô (loculicide), hạt nhỏ, đôi khi có cánh, phôi hình trụ, không có nội nhũ.

Thế giới có 1 chi, 4 loài, phân bố ở Ấn Độ và Đông Nam Á.

Việt Nam có 1 loài: Lôi - Crypteronia paniculata

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales

CÁC CHI
Crypteronia
Z-xoa-2

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024