Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Cryptomeria
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Liễu sam
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales
Họ: Taxodiaceae

CÁC LOÀI
Cryptomeria japonica

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024