Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Ctenopteris
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Polypodiaceae

CÁC LOÀI
Ctenopteris alata
Ctenopteris barathrophylla
Ctenopteris blechnoides
Ctenopteris denticulata
Ctenopteris leysii
Ctenopteris mollicoma
Ctenopteris nhatrangensis
Ctenopteris obliquata
Ctenopteris repandula
Ctenopteris subfalcata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023