Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Cucurbitaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bầu bí
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cucurbitaceae Juss. 1789

Cây leo thảo, có tua cuốn, đối diện với lá. Lá đơn, mọc cách, có cuống dài phiến lá hình tim rộng, mép nguyên hay phân thuỳ.

Hoa đều, đơn tính, mẫu 5 - 4, cánh tràng lớn có màu sắc sặc sỡ, nhị 5 dính liền nhau ở mức độ nhiều hay ít; hoa cái đơn độc, bầu dưới, 3 ô, nhiều noãn đính trên giá noãn bên.  (đặc trưng là bầu hạ, quả mọng bầu bí)

Quả dạng bầu bí

Thế giới có 120 chi, 1000 loài, phân bố tập trung ở nhiệt đới với một vài loài vùng khô hạn, ít ở hàn đới và ôn đới, các chi cổ sơ nhất tập trung ở vùng Himalaya, Đông và Đông Nam Á.

Việt Nam có 23 chi, 50 loài.

Phân loại: Hai phân họ Cucurbioideae 8 tông: Joliffieae, Benincaseae, Melothrieae, Schizopeponeae, Cyclanthereae, Sicyoeae, Trichosantheae, Cucurbiteae; và phân họ Zanonioideae có 1 tông.

Giá trị kinh tế: Làm thức ăn (Luffa, Cucurbita, Lagenaria), làm thuốc và làm cảnh.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024