Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Cyatheales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dương xỉ mộc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida

CÁC HỌ
Cyatheaceae
Dicksoniaceae
Plagiogyriaceae
xoa-11
xoa-14
Xoa-2
xoa-7
Xoa-8
xoa-9

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024