Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Cycadopsida
Tên tiếng Anh: Cycads
Tên tiếng Việt: Tuế, Thiên tuế
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Tuế - Cycadopsida là lớp kém tiến hóa nhất trong ngành Hạt trần (Gymnospermae) hay ngành Thông (Pinophyta).

Gồm những đại diện đang sống và đã hoá thạch. Cây lớn, không phân cành hay ít phân cành. Lá lớn, kép lông chim 1 lần. Cơ quan sinh sản tập trung thành nón, nón thường phân tính. Riêng chi Cycas chưa tập trung thành nón.

- Nón đực gồm những lá bào tử nhỏ chuyển hóa mạnh tạo thành các túi phấn, bên trong chứa hạt phấn có 1 rãnh.

- Nón cái gồm những lá bào tử lớn, thường tập trung ở đỉnh thân. Lá bào tử lớn phân thành 2 phần: phần không sinh sản dạng lá phân thuỳ nhiều; phần sinh sản gồm 2 dãy túi bào tử lớn tức noãn có từ 3 dến 6 noãn. Noãn có cấu tạo tương đối đơn giản. Phía trên hình thành lỗ noãn, dưới lỗ noãn có phôi tâm, bên trong có một khoang nhỏ là buồng phấn. Hạt phấn rơi vào lỗ noãn, nẩy mầm trong buồng phấn tạo thành ống phấn chứa tinh trùng. Tinh trùng vào thụ tinh với tế bào trứng tạo thành hợp tử. Hợp tử phát triển thành phôi và tạo thành hạt.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Cycadophyta

CÁC BỘ
Cycadales

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024