Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Daemonorops jenkisiana (Griff.) Mart.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mây rút; Mây nước; mây đỏ; mây thơm; mây nước pierre
Tên khác: Daemonorops margaritae (Hance) Becc.; D. pierreana Becc.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Arecales
Họ: Arecaceae
Chi: Daemonorops

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023