Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dalbergia assamica Benth.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cọ khẹt; Cọ khiết; bạt ong; trắc balansa; sưa hạt tròn; muống nước; trắc assam
Tên khác: Dalbergia lanceolaria L.f. var. assamica (Benth.) Thoth.; D. balansae Prain;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Dalbergia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023