Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dalbergia rimosa Roxb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trắc dây; Trắc cựa gà; đăng trườn; trắc biến màu
Tên khác: Dalbergia discolor Blume ex Miq.; D. volubilis Roxb. var. latifolia Gagnep.; D. curtisii auct., non Prain;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Dalbergia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024