Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Daphniphyllaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đức diệp (Vai)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Daphniphyllaceae Muell.-Arg. 1869

Cây gỗ nhỏ, lá đơn, moc cách có cuống dài, gốc cuống thường phình to.

Cụm hoa chùm, mọc ở nách hay ở bên với các hoa có cuống dài. Hoa nhỏ, đơn tính, khác gốc.

Quả mọng 2 ô có 2 đầu nhụy nổi rõ ở đỉnh.

Thế giới có 1 chi, 9 - 10 loài, phân bố ở Đông và Đông Nam Á

Việt Nam có 5 - 9 loài.

Phân loại: Họ này trước đây nằm trong họ Thầu dầu

Giá trị kinh tế: Lấy gỗ, củi

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales

CÁC CHI
Daphniphyllum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024