Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Datiscaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tục đoạn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Datiscaceae Lindl. 1830

Cây to, rễ bạnh thoai thoải, thân có vỏ xốp trắng, khi non trơn bóng. Lá đơn, phiến hình trứng rộng, mỏng, mềm và giáp gốc hình tim, không có lá kèm; lá rụng hàng năm chỉ mọc sau khi hoa nở, thường bị sâu ăn.

Cụm hoa đực hình chuỳ dạng tháp gồm các hoa đơn tính, khác gốc. Hoa mẫu 4 hoa đực không cuống, đài hình ống, nhị dài gấp 2 lần lá dài; hoa cái không cánh tràng; bầu dính với đài, 1 ô với 4 vòi.

Quả nang

Thế giới có 3 chi, 4 loài, phân bố ở Nhiệt đới, á nhiệt đới, tập trung Tây Nam Mỹ, Tây Á, Đông Dương Malayxia và Đông Ấn.

Việt Nam có 2 chi, 2 loài.

Phân loại: Hai chi Octomeles và Tetrameles họ hàng với Lythraceae còn chi Datisca có họ hàng với Haloragaceae.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, nhuộm.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales

CÁC CHI
Datisca
Tetrameles

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024