Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Delavaya toxocarpa Franch.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dầu choòng; Mắc rạc; Mạy choòng
Tên khác: D. yunnanensis Franch;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Delavaya toxocarpa - TuanNguyen.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Delavaya toxocarpa - TuanNguyen.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sapindaceae
Chi: Delavaya

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023