Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrobium crystallinum Reichb.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngọc vạn pha lê; Hoàng thảo ngọc thạch; Hoàng thảo hoa sen; Phi điệp đơn; Thạch hộc kim
Tên khác: Dendrobium crystallinum var. ochroleucum Guillaum.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Dendrobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023