Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrobium faulhaberianum Schlechter
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạch trúc; Bạch nhạn; Hoàng thảo hoa nhọn
Tên khác: Dendrobium oxyanthum Gagnep., Dendrobium aduncum var. faulhaberianum (Schlechter) T. Tang & F. T. Wang, Dendrobium hercoglossum auct., non Reichb. f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Dendrobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023