Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrobium nathanielis Reichb.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan trăm; Hoàng thảo dày
Tên khác: Aporum anceps Sw. ex Lindl., Aporum cuspidatum Wall. ex Lindl., Dendrobium cuspidatum Lindl., Dendrobium nathanielis var. minor Sigaldi ex Guillaum.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Dendrobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023