Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.in Bakh. & Kosterm.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng thảo lá dày
Tên khác: Callista pachyphylla Kuntze, Desmotrichum pusillum Blume, Dendrobium pusillum (Blume) Lindl., non H. B. K., nec D. Don, Dendrobium pumilum Roxb., non Sw., Dendrobium carnosum Teysm. & Binn, non Presl., nec Reichb. f., Dendrobium borneense Fin., Dendrobium pisibulbum Guillaum.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Dendrobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024