Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrobium virgineum Reichb.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hồng tâm
Tên khác: Dendrobium kontumense Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Dendrobium virgineum - TuanNguyen.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Dendrobium virgineum - TuanNguyen.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Dendrobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023