Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrocalamus longivaginatus N. H. Xia, V. T. Nguyen & V. L. Le
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Diễn đá
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Diễn đá Dendrocalamus longivaginatus có chiều cao từ 15 đến 18 m, đường kính thân 10-12 cm, thân ngầm, mọc thành từng bụi. Ra hoa kéo dài 1 đến 2 năm sau đó thì chết.

Phân bố tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Hà Giang. Được trồng trong các vườn tư nhân nơi có độ cao 50-100 m so với mực nước biển

Diễn đá Dendrocalamus longivaginatus được đề nghị tình trạng bảo tồn ở mức Vulnerable (VU - Sẽ nguy cấp) theo tiêu chuẩn của IUCN 2012 do các cá thể ngoài tự nhiên ước tính không quá 10.000 cây. Hơn nữa diện tích vùng phân bố (extent of occurrence - EOO) ước tính nhỏ hơn 20.000 km2 và diện tích khu phân bố (area of occurrence - AOO) ước tính nhỏ hơn 2000 km2, đây là các điều kiện để đưa ra tình trạng bảo tồn cho loài này.

ẢNH

Dendrocalamus longivaginatus -Nguyen Van Tho 1.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Dendrocalamus longivaginatus -Nguyen Van Tho 1.jpg

 

Dendrocalamus longivaginatus -Nguyen Van Tho 2.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Dendrocalamus longivaginatus -Nguyen Van Tho 2.jpg

 

Dendrocalamus longivaginatus N. H. Xia, V. T. Nguyen & V. L. Le 1.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Dendrocalamus longivaginatus N. H. Xia, V. T. Nguyen & V. L. Le 1.jpg

 

Dendrocalamus longivaginatus N. H. Xia, V. T. Nguyen & V. L. Le 2.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Dendrocalamus longivaginatus N. H. Xia, V. T. Nguyen & V. L. Le 2.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Dendrocalamus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023