Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrocalamus phuthoensis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Luồng phú thọ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Luồng Phú Thọ (danh pháp hai phần Dendrocalamus phuthoensis) là một loài luồng được các nhà khoa học Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật (Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trường Đại học Đà Lạt phát hiện ở xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, công bố trên tạp chí Phytotaxa số 296 ngày 20/2/2014 (bản in) và ngày 23/3/2017 (internet)

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Dendrocalamus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023