Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrolobium baccatum (Schindl.) Schindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ba chẽ quả mọng; Ba chẽ clovis; thóc lép clovis; tràng quả clovis
Tên khác: Desmodium baccatum Schindl.; D. clovisii Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Dendrolobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024