Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dendrolobium triangulare (Retz.) Schindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ba chẽ; Niễng đực; đậu bạc đầu; ván đất; tràng quả tam giác
Tên khác: Hedysarum triangulare Retz.; Desmodium triangulare (Retz.) Merr.; Hedysarum cephalotes Roxb.; Desmodium cephalotes (Roxb.) Wight; Dendrolobium cephalotes (Roxb.) Benth.; Meibomia cephalotes (Roxb.) Kuntze;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Dendrolobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024