Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Dennstaedtiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng đàn tiết
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Dennstaedtiaceae Lotsy 1901

Việt Nam có 8 chi, 37 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales

CÁC CHI
Dennstaedtia
Histiopteris
Hypolepis
Lindsaea
Microlepia
Pteridium
Sphenomeris

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024