Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Desmodium caudatum (Thunb. ex Murr.) DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thóc lép có đuôi; Con nhện; tràng quả đuôi
Tên khác: Hedysarum caudatum Thunb. ex Murr.; Meibomia caudata (Thunb. ex Murr.) Kuntze; Hedysarum laburnifolium Poir.; Desmpdium laburnifolium (Poir.) DC.; Meibomia laburnifolium (Poir.) Kuntze;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Desmodium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024