Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Desmodium gangeticum (L.) DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thóc lép; Thóc lép sông hằng; cây lá sém; cỏ dinh; tràng quả
Tên khác: Hedysarum gangeticum L.; Aeschynomene gangetica (L.) Poir.; Meibomia gangetica (L.) Kuntze; Hedysarum maculatum L.; Aeschynomene maculata (L.) Poir.; Desmodium maculatum (L.) DC.; D. gangeticum (L.) DC. var. maculatum (L.) Baker; D. polygonoides Welw. ex Baker; Meibomia polygonoides (Welw. ex Baker) Kuntze;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Desmodium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024