Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Desmodium heterocarpon (L.) DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thóc lép dị quả; Thóc lép nhiều quả; tràng quả dị quả; đậu khác quả
Tên khác: Hedysarum heterocarpon L.; Hippocrepis barbata Lour.; Grona repens Lour.; Hedysarum polycarpa Poir.; Desmodium polycarpon (Poir.) DC.; D. siliquosum DC.; D. trichocaulon DC.; D. polycarpon (Poir.) DC. var. trichocaulon (DC.) Baker; D. buergeri Miq.; D. toppinii Schindl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Desmodium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024