Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Desmodium heterophyllum (Willd.) DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hàn theo; Thóc lép khác lá; tràng qủa dị diệp; sơn lục đậu
Tên khác: Hedysarum heterophyllum Willd.; Meibomia heterophylla (Willd.) Kuntze; Desmodium triflorum (L.) DC. var. majus Wight & Arn.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Desmodium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024