Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Desmodium laxiflorum DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thóc lép hoa thưa; Thóc lép dính; tràng quả bướm; cây mui
Tên khác: Meibomia laxiflora (DC.) Kuntze; Hedysarum rottleri Spreng.; Desmodium rottleri (Spreng.) G. Don; Hedysarum roxburghii Spreng.; H. recurvatum Roxb.; Desmodium recurvatum (Roxb.) Wall. ex Wight & Arn.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Desmodium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023