Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Desmodium laxum DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chè tầng; Thóc lép thưa; tràng quả thưa
Tên khác: Hedysarum laxum (DC.) Spreng.; Desmodium podocarpon DC. var. laxum (DC.) Baker; D. aistrojaponense Ohwi;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Desmodium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024