Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Diapensiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Khô đài
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Diapensiaceae Lindl. 1836

Cỏ nhiều năm. Lá đơn mọc cách (thường tụ lại ở gốc), không có lá kèm.

Hoa đều, lưỡng tính, mọc đơn độc trên cuống dài, mang 2-4 lá bắc gần đài, mẫu 5, đài tồn, cánh hoa hợp thành chuông xẻ 5 thùy khía tai bèo. Nhị 5, đính trên ống tràng và xen kẽ với các thùy. Thường có 5 nhị lép đối diên với các cánh hoa. Bầu thượng, 3 ô, vòi đơn dài. Noãn nhiều, đính trung trụ. Quả nang chẻ ô (loculicide), nứt thành 3 van. Ngoài nhìn giống với Violaceae (hoa Tím) nhưng ở đó có lá kèm, cánh hoa rời và thường không đều, nhị đối cánh, đính noãn vách bên

Thế giới có 6 chi, 18 loài, phân bố chủ yếu ở hàn đới Bắc bán cầu, một số ít ở miền Tây Trung Hoa, Himalaya và Mianma

Việt Nam có 1 chi 1 loài: Shortia sinensis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Diapensiales

CÁC CHI
Shortia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024