Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dicerma biarticulatum (L.) DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thóc lép hai đốt; Hàn the cây
Tên khác: Hedysarum biarticulatum L.; Desmodium biarticulatum (L.) F. Muell.; Meibomia biarticulata (L.) Kuntze; Aphyllodium biarticulatum (L.) Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Dicerma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023