Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Dichapetalaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: A tràng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Dichapetalaceae Baill. 1886

Cây bụi hay gỗ nhỏ. Lá đơn, mọc cách, có lá kèm.

Hoa đều nhỏ, lưỡng tính mẫu 5, có cánh hoa chẻ; nhị mọc đối diện với cánh: tuyến ở dưới mọc đối với cánh; bầu trên, 2 - 3 ô.

Quả hạch.

Thế giới có 4 chi, 250 loài, phân bố ở Toàn nhiệt đới và 1 loài ở Nam Phi.

Việt Nam có 1 chi (Dichapetelum), 6 loài

Phân loại: Nó có quan hệ với Rosales, Celastrales và Euphorbiales.

Giá trị kinh tế: Một vài loài làm cảnh, một số có hạt độc.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales

CÁC CHI
Dichapetalum
Xoa5

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024