Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Dicksoniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lông cu li
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Dicksoniaceae (C. Presl.) Bower 1908

Việt Nam có 1 loài, Lông cu li - Cibotium barometz (L.) J. Sm.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Cyatheales

CÁC CHI
Cibotium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023