Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dictyospermum ovatum Hassk. 1870 (CCVN, 3:471)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Loã trai hình trứng
Tên khác: Aneilema ovatum (Hassk.) Wall. Ex C.B. Clarke, 1874 (FGI, 6:890; CCNVN, 2:471);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Commelinaceae
Chi: Dictyospermum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023